Serwis Techniczny
Wyłączniki instalacyjne nadprądowe

Widok wyłącznika S193
Wstęp Wyłączniki - B Wyłączniki - C Wyłączniki - D Wykonanie Oznaczenie

WSTĘP

   W nowoczesnych rozwiązaniach instalacji coraz powszechniej stosuje się zmodernizowane konstrukcje wyłączników nadprądowych, np. serii S 190. Są one wyposażone w wyzwalacze cieplne (termobimetalowe) i elektromagnesowe.
 W zależności od bezzwłocznego zakresu zadziałania wyzwalacza elektromagnesowego, czasowo-prądowe charakterystyki wyłącznika dzieli się na 3 typy: B, C oraz D.

   Na rysunku obok przedstawiono wszystkie charakterystyki członów nadprądowych wyłączników.


Charakterystyka B:


Charakterystykę C:


Charaklerysrykę D:


WYKONANIE

   Wyłączniki instalacyjne serii S190 są wykonywane jako:


OZNACZENIA

Wyłączniki serii S190 sa oznaczone wg kodu