Serwis Techniczny
Wyłączniki różnicowoprądowe

Widok
Charakterystyka Warunki pracy Rodzaje Widok

Ogólna charakterystyka wyłączników
różnicowoprądowych.

  Podstawową cechą wyłączników ochronnych różnicowoprądowych jest ich czułość na prądy upływu, tzn. na prądy, które przepływając z sieci do odbiornika przepłynęły przez wyłącznik, a wracają ,inną drogą, np. przez konstrukcję budynku lub ziemię, nie przez wyłącznik.

  Urządzenia ochronne różnicowoprądowe (wyłączniki różnicowoprądowe lub wyłączniki elektroenergetyczne współpracujące z przekaźnikami różnicowoprądowymi) mogą spełniać w instalacji następujące funkcje:

  Charakterystyki prądowo-czasowe wyłączników różnicowoprądowych przedstawiono na rysunku 1.


Nieprawidłowe warunki pracy

  Doświadczenia eksploatacyjne instalacji z wyłącznikami różnicowoprądowymi wykazują dość częste niepożądane ich działanie, które spowodowane jest najczęściej przez:


Rodzaje wyłączników różnicowoprądowych.

  Producenci oferują następujące rodzaje wyłączników różnicowoprądowych.


Widok wyłączników